НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Милена Деспотовић

директор

Срђан Маријановић

секретар

Светлана Шлајхер

секретар

Станислава Стојисављевић

педагог

Душанка Ћурувија

педагог

Светлана Ковач

шеф рачуноводства

Небојша Бајић

административни радник

Владимир Сотин

медијатекар

Нада Љепојевић

медијатекар

Ђорђе Ковач

домар

Нада Јовановић

спремачица

Биљана Јозић

спремачица

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Љиљана Поповић - Горетић

српски језик и књижевност

Мирјана Комазец

италијански језик

Сања Шарић

историја

Драгица Перић

физика и акустика

Милорад Ђерић

социологија, филозофија, г. васпитање

Бојан Марковић

физичко васпитање

Сања Путић

психологија

Јелена Терзијовски

енглески језик

Невена Сретић

енглески језик

Тесмија Хинић

рачунарство

Виолета Мајски

рачунарство

Иванка Михајлов

математика

Желимир Ацан

веронаука

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Жељка Милошевић

дизајн звука

Горан Кулић

дизајн звука

Анђела Јеремић

музиколог

Мина Бошњак

хор, оркестар

Мирјана Мешинковски

музиколог

КЛАВИР

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Ана Ненадић

клавир

Ана Парчетић

клавир

Марта Малбаша

клавир

Иренке Мијаиловић

шеф актива ниже школе

Марина Џукљев

музиколог

Филип Чапо

клавир

Леа Поробић

клавир

Марија Јеловац

клавир

Сара Феризовић

клавир

Милица Ненадић

клавир

Стефан Панкалујић

клавир

Јована Радончић

клавир

Андреја Терзић

клавир

Јована Јарамаз-Поповић

клавир

ВИОЛИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Тања Радишић

виолина

Александра Милићевић

виолина

Јована Марковић

виолина

Мина Каћански

виолина

Зоран Богдановић

виолина

ВИОЛОНЧЕЛО

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Адриана Апро Сич

виолончело

Александра Ђурић - Паљенкаш

виолончело

ГИТАРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Александра Спасојевић

гитара

Александар Пешић

гитара

Мирослав Стојисављевић

гитара

Виктор Ђурић

гитара

ХАРМОНИКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Никола Малиџан

хармоника

Милица Малиџан

хармоника

Јасна Панић

хармоника

ДУВАЧИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Марио Андрековић

обоа

Славица Зубовић

кларинет

Милош Радовић

кларинет

др Лидија Кнајп

флаута

Дејана Милинковић

флаута

Золтан Лукачевић

лимени дувачки инструменти

СОЛО ПЕВАЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Силвиа Минеа

соло певање

СОЛФЕЂО

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Невенка Деспотовић

солфеђо

Тамара Ранисављев

солфеђо

Дејан Кујунџић

солфеђо

Александар Алић

солфеђо

Михајло Парчетић

солфеђо, цицибани

ЕТНОМУЗИКОЛОШКИ СМЕР

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Ивана Јовановић

традиционално певање

Зоран Богдановић

традиционално певање

Милица Ненадић

традиционално певање

ТАМБУРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Марина Ковач

тамбура

Марко Јовановић

тамбура

КОРЕПЕТИТОРИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Ружица Павловић

корепетитор

Ксенија Требовац

корепетитор

Леа Поробић

корепетитор

Стефан Панкалујић

корепетитор

Марта Малбаша

корепетитор

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ОЏАЦИМА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОЗИЦИЈА

Јасна Панић

хармоника (шеф актива настав. у Оџацима)

Милица Мајсторац

соло певање

Милош Митић

клавир

Милорад Ћирић

клавир и корепетиција

Милица Алексић

флаута

Милица Несторовић

клавир

Владимир Фејди

виолина и виола

Александра Спасојевић

гитара

Александар Пешић

гитара

Виктор Ђурић

гитара

Зоран Богдановић

традиционално певање и свирање

Ирена Лазаревић

солфеђо

Надица Лукић

солфеђо

Ивана Кржа

клавир, солфеђо и хор