Град Сомбор је од старине значајно образовно и културно средиште чије су установе, бројне и значајне, премашиле оквире његовог ужег окружења на знатно шире просторе.
Томе је, свакако, допринело уздизање Сомбора у ранг слободних и краљевских градова 1749, и у стално седиште Бачбодрошке жупаније 1786. године. У таквом миљеу је 1870. основано и Сомборско српско певачко друштво у чијем окриљу је 1921. установљена Музичка школа „Петар Коњовић” о чему је указ потписао Бранислав Нушић.

Дугогодишња жеља сомбораца била је да се отвори и Средња Музичка школа и у томе су покушавали измедју осталих бивши директор Музичке школе Дракче Митровић и професор Педагошког факултета и диригент Силвестер Хајнал.

Доласком у Сомбор 2007. професора Академије уметности у Новом Саду и композитора Светозара Саше Ковачевића и његовом иницијативом, Начелник западно бачког округа Саша Торлаковић и локална самоправа подржали су његов предлог и оформили комисију за израду елабората за отварање Средње Музичке школе:

  • Ксенија Лишчевић – просветна управа
  • Јожеф Квинтус – директор Музичке школе Кула
  • Светозар Саша Ковачевић – композитор и професор Академије уметности у Новом Саду

31 марта 2008. Решењем Министарства просвете Републике Србије Средња Музичка школа у Сомбору је уведена у мрежу средњих школа Републике Србије.

Данас се овде налази:

  • музичко забавиште (популарни „цицибани”)
  • основна музичка школа у оквиру које постоје следеће класе: клавир, хармоника, виолина, виола, виолончело,гитара, тамбура, флаута, обоа, кларинет, труба, соло певање, традиционално певање и свирање, јазз (факултативно)
  • средња музичка школа у оквиру које образујемо четири образовна профила:

– музички извођач (инструменталисти или соло певање)

– музички сарадник- теоретичар

– музички сарадник- етномузиколог

– дизајнер звука

Pravila Muzičke škole “Petar Konjović” Sombor iz 1921 godine – Napisana po nalogu Načelnika Umetničkog Odeljenja Branislava Nušića